om

Vår Historia

Tornakören återuppstod år 2007 med Jan Grzegorz  som körledare. Med hjälp av eldsjälarna Anja Hoppe och Markus Nilsson hade de ett första rep i biblioteket på Hallands nation. Då var de tolv personer. Jan ledde kören fram till 2010, då Daniel Hallin och Jakob Yttersjö tog över taktpinnen. Sen hösten 2012 leder Jakob Yttersjö kören.

Tornakören har sitt namn från Tornavägen i Lund. Tornavägen har i sin tur fått sitt namn efter Torna härad och är en del i den gamla sträckningen av vägen mellan Östra och Västra Torn (dagens Vallkärra).

Dagens Verksamhet

Numera har Tornakören sina repetitioner i Sankt Peters församlings kyrka i centrala Lund varje tisdag mellan 19.00-21.30. Under repetitionerna övar vi på den aktuella repertoaren och fikar tillsammans. Den första tisdagen i månaden har kören som tradition att tillsammans ta en öl och sjunga sånger ur vår festliga sångbok på någon lokal pub. De sociala inslagen under och efter repen, samt i samband med våra konserter bidrar till att upprätthålla den gemenskap som råder bland körens alla medlemmar.

Två gånger per termin sjunger Tornakören under så kallade helgsmål i Klosterkyrkan i Lund. Utöver dessa anordnas varje termin en eller flera större säsongsbetonade konserter och mindre sjungningar på privata evenemang. Generellt kombineras Tornakörens olika framträdanden med någon social aktivitet vilket styrs upp av vårt eminenta eventmästeri.